Ons jaarthema voor het seizoen 2017-2018 is: 'Jezus weerspiegelen'. Dat sluit aan bij onze gemeente identiteit waaraan we sinds 2015 invulling geven. In ons ID bewijs kan je daar meer over lezen. Het is onze ambitie om een gemeente te zijn waar "geestelijk zelfverzekerde mensen te vinden zijn die weten dat ze 'als Jezus' zijn". Dat is iets wat niet van de ene op de andere dag zomaar lukt, dat is een proces. Daarom gaan we hier het komende jaar mee aan de slag zodat we jong en oud in onze gemeente handreikingen kunnen geven om in ieders eigen leven Jezus zichtbaar te maken en te weerspiegelen.

In ons jaarthema logo zie je waar het om gaat en de mensen die de bijbel een beetje kennen herkennen in de spiegel 'de vruchten van de Geest' (Galaten 5 vers 22). Iedereen die gelooft in het wonder van het kruis en weet dat zijn/haar zonden vergeven zijn heeft een nieuw hart (het hart van Jezus) en een nieuwe geest (de Geest van Jezus) ontvangen. Want Jezus komt door de Heilige Geest in jou wonen. Als je 'in Christus' (of: 'als Jezus') bent kan God Zijn ogen niet van je afhouden, want als Hij naar je kijkt ziet Hij altijd eerst Jezus in jou.

En als je weet wie je bent 'in Christus'dan ga je ook heel anders naar jezelf en de mensen om je heen kijken. Daarom hebben we voor dit thema gekozen om iedereen te laten ontdekken dat je 'in Christus' bent en te leren hoe je dat in het dagelijkse leven zichtbaar kan maken.