Toelichting op het jaarthema ‘VOORBEELD’

Bij het bespreken van het boek ‘Kerk vol kracht’ van Ardjan de Boo hebben we als oudstenteam uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp ‘mentorschap’. Jozua nam de taken en verantwoordelijkheid van Mozes over en was goed voorbereid op zijn taak. We concludeerden dat we in De Bringenborg op dat punt misschien nog wel kunnen groeien.

Daarom hebben we gekozen voor het jaarthema VOORBEELD. Zonder verdere toevoeging. We hopen dat dit thema iedereen prikkelt en dat het een aanzet vormt om na te gaan denken over vragen als: Ben ik zelf een voorbeeld? Wie is mijn voorbeeld? Hoe kan ik een voorbeeld zijn? (En wil ik dat überhaupt wel)? Wat voor een voorbeeld geef ik zelf?

Er zijn veel onderwerpen die binnen dit jaarthema aan de orde kunnen komen zoals bijvoorbeeld: Je identiteit in Christus, discipelschap, coaching, Jezus als voorbeeld.

De jaartekst komt uit Hebreeën 12:1-2 (vertaling Basis Bijbel): Er is dus een grote groep van mensen die ons [door hun voorbeeld] aanmoedigen. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof.

We gaan met het jaarthema aan de slag op verschillende manieren. De gastsprekers krijgen dit thema aangereikt en mogen dat, geleid door de heilige Geest, naar eigen inzicht invullen. Daarnaast gaan we in de wekelijkse bijbelstudie aan de slag met het ontdekken van onze talenten, gaven en de vraag hoe we die in kunnen zetten in de gemeente en daarbuiten.