Gods liefde (her)ontdekken? Je bent welkom!

De dienst op zondag begint om 10.00 uur. We komen dan bij elkaar om samen te zingen, te bidden en ons geloof te delen. Dat gebeurt op een interactieve manier. Wij hebben geen vaste dominee of voorganger. Een ‘dienstleider’ zorgt ervoor dat de dienst ordelijk verloopt. Iedereen mag een lied opgeven, bidden of iets voorlezen uit de bijbel wat hem of haar geboeid of geraakt heeft. Ook vieren we elke zondag het Avondmaal. Ook is er elke week een moment in de dienst waarin de kinderen centraal staan.

De preken worden vaak gehouden door mensen uit de Bringenborg zelf. Maar er komen ook regelmatig gastsprekers elders uit het land om in onze gemeente te spreken. Soms worden deze preken ondersteund met filmpjes, dramastukjes of een sketch. De thema’s van de preken sluiten aan bij het dagelijkse leven en we gebruiken de bijbel als inspiratiebron om het ‘christen-zijn van nu’ vorm en inhoud te geven.

Voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er tijdens de dienst een crèche. De kinderen van de basisschoolleeftijd hebben een deel van de ochtend hun eigen club. Tieners en jong volwassenen hebben om de twee weken op zondagavond een eigen plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Na afloop van de dienst drinken we samen koffie/thee en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Door de week is er om de veertien dagen op woensdagavond een bijbelstudieavond. Deze avonden worden thema's behandeld en wordt soms wat dieper op de onderwerpen van de zondagse dienst ingegaan. Hierdoor kan je geestelijke leven  zowel persoonlijk als gezamenlijk verder groeien.