Tijdens de zondagse eredienst wordt er gecollecteerd. Het geld is bestemd voor gemeenteleden die in financiële nood verkeren. Daarnaast wordt er geld overgemaakt naar personen of organisaties die zich bezig houden met het vergroten en opbouwen van en het onderwijzen in Gods Koninkrijk, zowel in Nederland als daarbuiten. Als gemeente ondersteunen we de volgende personen en organisaties structureel omdat hiermee nauwe banden zijn ontstaan:

  • UCCF/ CHM / Fred Sekyewa. Pastor Fred is werkzaam in Oeganda en leidt daar een aantal projecten waarmee (wees)kinderen, hun families en de gezinnen waar ze opgroeien zowel geestelijk als materieel worden gesteund om een zelfvoorzienende toekomst op te bouwen.
    www.uccf.nl
    www.celebratehopeministries.com
    www.focusplazafoundation.nl 
  • Nachamu Nachamu Ami. Het doel van de stichting ‘Nachamu Nachamu Ami’ is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk. De stichting brengt dit in praktijk door Joodse mensen morele, materiële of financiële steun te geven, waar ter wereld zij zich ook bevinden. Deze steun is gericht op het Joodse volk in zijn geheel. www.nachamu.org 

Aangezien wij niet zo'n hele grote gemeente zijn en onze financiële middelen daarmee beperkt zijn, is besloten om geen andere doelen dan de bovenstaande structureel te ondersteunen. Het heeft dan ook geen zin om ons te benaderen met mail of dergelijke om fondsen te ontvangen. Incidenteel ondersteunen wij speciale acties of doelen, maar dat wordt dan 'van binnenuit' geïnitieerd.