ONZE KERNWAARDEN

ALS JEZUS
‘Als Jezus zijn’ en ‘In Christus zijn’ zijn synoniem. ‘Als Jezus zijn’ betekent dat iedere gelovige elke dag in een unieke positie staat. God ziet iedereen zoals Hij Zijn Zoon ziet. Leven vanuit de wetenschap ‘te zijn als Jezus’ geeft rust, geeft perspectief en zet alles in de juiste balans. Gods eer gaat boven alles en iedereen. Iedere gelovige heeft zijn eigen unieke aspect van Jezus, daardoor wordt in de gemeente de veelkleurigheid van Jezus zichtbaar en ontstaat een krachtig getuigenis.

GEPASSIONEERD
Passie en hartstocht zijn synoniem. Het gaat dan om hartsgesteldheid en levenshouding. ‘Passie’ in de Bringenborg houdt in dat men ‘voor God gaat’ en alles zal doen om Hem in alles op de eerste plaats te zetten, zowel individueel als gemeenschappelijk. ‘Passie’ betekent ook dat we elkaar mogen aansporen om die gezamenlijkheid te zoeken en daar de allerhoogste prioriteit aan te geven. 

KRACHTIG
Doordat alle gemeenteleden zijn ‘als Jezus’ en Hem met elkaar (allemaal vanuit een eigen uniek aspect van Hem) zichtbaar maken, ontstaat een krachtige gemeente waarin iedereen een passende taak heeft. De geestelijke kracht die daar in zit zal niet onopgemerkt blijven in ons dorp en daarbuiten. 

GEHOORZAAM
God op de eerste plaats. De Bijbel als richtsnoer in de gemeente. Bij alles en in alle situaties gaan we te rade bij God en zal Hij door Godsspraak duidelijk maken wat er gebeuren moet. We handelen niet meer vanuit eigen kennis en inzicht, dogma’s of kerkelijke achtergronden en principes. We volgen Gods stem en doen wat we Zijn Zoon zien doen. 

HEILIGE GEEST
De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonde en bewerkt onze bekering.  De Heilige Geest maakt bekwaam en rust elke individuele gelovige toe om rechtvaardig en gelovig te leven. De Heilige Geest werkt als trooster, inspirator en uitlegger van de Bijbel. De Heilige Geest heeft scheppende kracht en rust personen toe voor specifieke werkzaamheden. De Heilige geest geeft mensen diverse gaven: apostelschap, profetie, evangelisatie, herderschap en leraarschap. De Heilige Geest geneest. 

LIEFDE
 Het geloof in één woord. Liefde van God voor de mensen. Liefde van Gods Zoon die bereid was de heerlijkheid te verlaten en mens te worden met als doel alle mensen weer terug te brengen aan het hart van God. Liefde van mensen voor God. Liefde, tussen mensen onderling. Soms zo moeilijk, maar wel de ultieme krachtbron om samen God te eren, te volgen en zichtbaar te maken in de Bringenborg.