Met ingang van september 2020 hebben Walter en Wenda Hobelman hun taak als oudste neergelegd. Daarmee komt formeel ook een einde aan de ondersteunende taak van de hulpoudsten. De komende tijd blijft het voormalige oudstenteam (Michael, Jerry & Madelène, Walter & Wenda) nog wel actief voor wat betreft praktische gemeentezaken. Tijdens gemeenteavonden gaat gesproken worden over de toekomst van De Bringenborg.