Een goed functionerende gemeente zet de pastorale gaven van alle leden in en het is de taak van de gemeenteleiding (het oudstenteam) om een heldere visie te hebben over herderlijke zorg en pastoraat.

Daar zijn we als oudstenteam mee bezig geweest en we hebben die visie uitgewerkt in een document. We hebben daarbij voor een groot deel gebruik gemaakt van materiaal dat al beschikbaar was. Het is een 'on going' document en dat betekent dat we er voortdurend aan werken om het-waar nodig-aan te passen.Binnenkort verschijnt een folder met daarin een beknopte samenvatting van het volledige visiedocument.