1. Oudsten   
Walter en Wenda Hobelman zijn op zondag 12 juli 2015 door de gemeenteleden ingezegend als oudstenechtpaar. Zij weten zich allebei voor deze taak geroepen door God. De oudsten zijn dienende leiders die als taak hebben iedereen in zijn/haar kracht te zetten binnen de gemeente. Daarnaast zijn de oudsten vooral bezig met het ‘luisteren naar Jezus’ om vanuit die positie de gemeente aan te sturen. Zij dragen de verantwoording voor de gemeente en nemen besluiten over gemeente zaken, samen met de deel-oudsten.

2.Deel-oudsten
De oudsten worden bijgestaan door een aantal gemeenteleden die zich beschikbaar hebben gesteld om als ‘ondersteunende oudsten’ mee te denken, mee te bidden en adviserend de gemeente te dienen. Zij hebben geen eindverantwoording in de keuzes die de oudsten maken, maar zijn nauw betrokken bij het voorbereiden van besluitvorming en het richting geven. De deel-oudsten zijn: Jerry en Madelène Lexmond, Michael en Miranda Grievink en Shantha en Dilani Dalugamage. De oudsten en de deel-oudsten komen elke veertien dagen voor overleg, gebed en studie bij elkaar.

Gezamelijk werken zij onder de noemer 'oudstenteam'.